Agro Block & Homefarm

Bacs à plantes à partir de matériaux recyclés

Qui sommes-nous?

L'adresse de notre site Web est: https://www.agroblock.com et d'autres domaines de premier niveau spécifiques à un pays, à savoir www.agroblock.dk, agroblock.se, etc.

Déclaration de confidentialité en danois. Si le texte est traduit, la version danoise prévaudra.

Vilkår og betingelser pour håndtering af persondata

Gældende du 01.09.2018

Informations générales

Vi er glade for din interesse for vores produkter og dit besøg på Agroblock.com, m.fl. Det er meget vigtigt for os, at vi beskytter og respekterer dit privatliv. Det er altid vores intention og mål at behandle dîner data forsvarligt og hensigtsmæssigt.

Ifølge Lov om behandling af personoplysninger (Persondataloven), Direktiv 95/46 / EC (Databeskyttelsesdirektivet) og den kommende Forordning 2016/679 (EU-Databeskyttelsesforordningen), har du ret til at blive informeret om behandlingeren af ​​personop.

De personlige oplysninger du afgiver til os, behandles fortroligt og videregives kun, hvis det har et nødvendigt formål. Les hommes det er vigtigt, at du læser disse vilkår og betingelser omhyggeligt, så du forstår hvorfor og hvordan vi behandler dine persondata.

Når du afgiver persondata til os, eller browser på vores hjemmeside fra din computer, mobiltelefon, eller mobilapplikation, giver du samtykke til, at dine personlige oplysninger indsamles, og du accepter nærværende vilkår og betingelser. Hvis vi opdaterer dem, og du fortsat bruger vores tjenester, accepter du hermed også de nye vilkår.

Med henblik på chez sikre at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen er Agro Block Handel og Service ApS définit som dataansvarlig, som indsamler dine data. Hvis du har spørgsmål angående vores vilkår og betingelser eller tilsvarende, er du altid velkommen til at kontakte os:

Agro Block Handel og Service ApS
CVR.nr : 39135299
Maglehøj 94
3520 Farum
info@agroblock.com

Hvad er des données personnelles?

Personoplysninger er enhver formulaire pour information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det vil sige, au det er alle ancien pour oplysninger, der direkte eller indirekte kan knytte sig til en person. Det kan f.eks. være navn, adresse, telefonnummer eller billeder og dynamiske IP-adresser.

Når vi indsamler personoplysninger om dig i prohibindelse med dit besøg på vores hjemmeside eller en del af vores tjenester, sikrer vi altid, at dette sker med et klart og udtrykkeligt samtykke, så du præcis ved, hvilke der hvilke ancien pour oplyserne oplysme indsamles.

Hvornår indsamler vi des données personnelles?

Når du bruger vores tjenester, vil du som oftest donner des informations à som navn, adresse, e-mailadresse, finansielle informationer, samt øvrige informationer som er nødvendige for at vi kan tilbyde dig vores service. Vi indsamler personoplysninger på følgende måde:

  • Når du bruger eller interagerer med vores tjenester.
  • Når du deltager i kampagner, konkurrencer eller underøgelser.

Vi bruger ikke oplysninger til andet end det udtrykkelige formål beskrevet her og for overholde gældende lovgivning.

Informations sur les données personnelles

Vi bruger de oplysninger, vi indsamler til at drive vores forretning, levere og udvikle kvaliteten i vores produkter og gøre din oplevelse bedre, n dur du interagerer med os. Vi bruger de oplysninger, vi indsamler til følgende:

  • Forbedring af vores produkter og tjenester
  • Tilpasning af vores kommunikation og markedsføring til dig
  • Administration af din relation jusqu'à l'os
  • Opfyldelse sur lovkrav
  • Analyse statistique

Persondata jusqu'à tredjepart

Korrekt håndtering af dine personoplysninger er meget vigtig for os. Vi vil aldrig sælge, offentliggøre eller på nogen måde viderebringe oplysninger til en tredjepart uden dit samtykke eller hvis det ikke er nødvendigt for at fuldføre en transaktion og nødvendigldtende for at sikre overholdning. Vi bruger ikke dine informationer til andre formål end beskrevet i nærværende Persondatapolitik.

Vi kan viderebringe dine oplysninger til vores udvalgte og betroede partnere for at kunne levere vores service til dig. f.eks. videregiver vi informationer til partnere, der er berettiget til at benytte dine oplysninger i prohibindelse med levering af varer, og for at kunne holde dig opdateret om status på en ordre.

Når du afgiver informationer til tredjeparter, som vi har et samarbejde med, modtager vi muligvis også dine informationer. Det kan pour eksempel være betroede partnere, der behandler markedsføring, økonomi, reklame og betaling. Vi kan også købe tjenester og data fra virksomheder, der kontrollerer kontaktoplysninger og personlige informationer, du har givet os. Det er for at sikre, at de informationer vi har om dig, er korrekte og opdaterede.

Det er vores ansvar chez sikre, chez dine personoplysninger ikke bliver misbrugt. Vi sikrer derfor altid, chez vores partnere garanterer, chez dine personoplysninger er beskyttet.

Gestion des données personnelles

Vi opbevarer vi din personoplysninger, så længe du bruger vores services. Vi beholder og bruger også dine oplysninger, hvis det er nødvendigt for at overholde juridiske forpligtelser og håndhæve vores after after.

Vi er forpligtet til at beskytte dine personoplysninger. Vi benytter tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at sikre mod uautoriseret adgang og anvendelse, ødelæggelse, ændringer eller offentliggørelse af dine personoplysninger fra enhver enkeltperson eller organization. Car at sikre tryghed og beskyttelse for dig er det kun et begrænset antal personer med et sagligt behov, der har adgang til persondata.

Vi kan ikke gøres ansvarlig pour tab af nogen art, der måtte opstå som følge af brug af vores tjenester, som følge af indbrud i vores systemer eller andre driftsforstyrrelser, som vi ikke er ansvarlige for. Du afgiver derfor dine oplysninger på eget ansvar. Hvis uberettigede skulle få adgang til dine informationer, vil vi give dig besked uden unødig forsinkelse, og straks påbegynde afhjælpning af situationen ved brug af de fornødne værktøjer.

Gestion des données personnelles

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til indsamling, behandling og opbevaring af din data.

Vos droits

Du kan ved forespørgsel få indsigt i, hvilke oplysninger vi har behandlet om dig, hvor de bégayer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor lnge vi opbevarer dine data, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Hvis oplysningerne er forkerte, ufuldstændige eller irrelevante, har du ret til at få oplysningerne rettet eller slettet. Hvis kundeforholdet ophører, gemmes identitets- og transaktionsoplysninger i fem år i henhold til bogføringsloven, hvidvaskningsloven et logningsbekendtgørelsen.

Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse om relevant ændringer af dine oplysninger. Du kan kontakte os nedenfor og meddele os om dine ændringer.

Cela semble être frivilligt. Fortryder du, har du mulighed for nemt at trække dit samtykke tilbage ved at contact os.

Vi indsamler ikke bevidst personoplysninger fra børn under 18 år. Hvis vi bliver opmærksom på, chez vi behandler personoplysninger fra et grange, uden forældres eller værges samtykke, vil vi gøre alt for at fjerne informationerne. Hvis du bliver opmærksom på, at et grange har givet os personoplysninger uden forældre eller værges samtykke, kan du kontakte vores kundesupport.

Cookies

Vores hjemmeside anvender Cookies. Cookies er små tekstfiler som gemmes par ordinateur. Disse cookies gør det muligt at indsamle information om, hvilke sider og funktioner brugeren anvender og besøger.

Contactez-nous

Hvis du vil n'a que des informations, ændre eller slette dine oplysninger, er du velkommen til at kontakte os. Du kan enten skrive til os på adressen: Agro Block Handel et Service ApS, Maglehøj 94, 3520 Farum eller par e-mail info@agroblock.com.

Du har også mulighed pour at klage over vores behandling af dine personoplysninger. Klagen skal donne jusqu'à Datatilsynet.

ndringer

Den konstante udvikling indenfor informationsteknologi betyder, at det kan blive nødvendigt at ændre i vores behandling af personoplysninger for at sikre dine data. Vi forbeholder os derfor retten til at ændre og opdatere disse betingelser. Hvis det skulle forekomme, korrigerer vi selvfølgelig dokumentets opdateringsdato øverst på siden.